Dataskyddspolicy Livanda - Internetkliniken AB

Tjänster och produkter distribuerade via portalen www.psykologiskatester.se förmedlas via företaget Livanda-Internetkliniken AB (Livanda).

Livanda - Internetkliniken lägger stor vikt vid att skydda din integritet och vill med denna dataskyddspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) som började gälla 25 maj 2018.

Förändringarna innebär inte att du behöver göra något särskilt, men vi rekommenderar ändå att du läser igenom texten nedan, som beskriver hur vi samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Livanda - Internetkliniken AB (org nr 556642-9337) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att den information du lämnar till oss när du gör ett köp, deltar i ett självhjälpsprogram, skapar ett behandlarkonto eller blir prenumerant på något tips- eller nyhetsutskick från oss, behandlas av oss.

När det gäller våra samarbetspartners (företag, vårdgivare eller organisationer) och de uppgifter som registreras av dem, är det den aktuella samarbetspartnern som är personuppgiftsansvarig. Vid de tillfällen då uppgifter måste föras mellan Livanda och en samarbetspartner upprättas ett Personuppgiftsbiträdesavtal, mellan Livanda och respektive samarbetspartner, som styr vilka uppgifter som överförs och hur de får hanteras.

När tar vi emot dina personuppgifter?

Livanda samlar in personuppgifter när du:

  • Registrerar dig som kund för något självhjälpsprogram, via www.livanda.se eller via någon samarbetspartners webbsida.
  • Köper böcker, CD eller annat material.
  • Registrerar dig för utskick av tips eller nyhetsbrev.
  • Registrerar dig som behandlare/vårdgivare för användning av våra program.
  • Skickar meddelanden till oss via e-post eller via våra kanaler i sociala medier.
  • Besöker vår webbsida.

Dessa personuppgifter registrerar vi

Vid besök på livanda.se och psykologiskatester.se. När du skickar meddelanden till oss via e-post eller via våra kanaler i sociala medier. För genomförande av köp på livanda.se och psykologiskatester.se. Som deltagare i självhjälpsprogram.
IP-adress
Cookie-data
Namn
E-postadress
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
IP-adress
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
IP-adress
Inloggningsinformation i krypterad form

Datainsamling med cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din dator av din webbläsare. Cookies kan ha olika funktioner och vår webbplats använder cookies på två sätt:

1. Cookies för vår besöksstatistik: Dessa cookies används för att samla statistik över antal besökare på vår webbplats och vilka sidor som besöks. Denna statistik innehåller dock aldrig någon form av personlig information.

2. Session cookies: Detta är cookies som används under den tid användaren är aktiv på webbplatsen. Efter att användaren loggat ut, eller en tid efter att användaren stängt ned webbläsaren, så raderas dessa cockies från dators cache-minne. Dessa cookies används för att hålla reda på olika inställningar i våra program, som att användaren är inloggad eller vilket avsnitt eller uppgift användaren befinner sig på. Du kan själv göra en inställning i din webbläsare som hindrar cookies från att sparas i din dator. Om du gör detta kommer du dock inte att kunna använda våra program.

Dina rättigheter

Som kund hos Livanda har du en rad rättigheter när det gäller hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter. Du har bland annat har rätt att:

  • få tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har också rätt att en gång per år, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och ändamålen med vår hantering.
  • få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga. Vi kommer på din begäran då att så snabbt som möjligt rätta dessa.
  • få dina uppgifter raderade. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi är då förhindrade att göra det pga gällande lagstiftning.

Om du upplever att vår hantering av dina personuppgifter sker felaktigt eller medför olägenheter för dig så uppskattar vi förstås att du i första hand meddelar oss på vilket sätt vi kan rätta till detta. Du har också möjlighet att lämna klagomål angående detta till Datainspektionen.

Uppgifter till tredje part

För att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig så kan vissa uppgifter komma att behandlas av tredje part.

Samarbetande webbplatser

När du genomför ett köp på av ett Livanda-program som är kopplat till en samarbetspartner, så kan dina uppgifter lämnas vidare till den av våra samarbetspartner som du genomför köpet med (av redovisningstekniska skäl).

Marknadsföring

Efter specifik överenskommelse med dig kan av dig utvalda kontaktuppgifter lämnas till tredje part för marknadsföring av något av våra program.

Betaltjänster

När du genomför ett köp på livanda.se och betalar med kort, så kommer vår betaltjänstleverantör att lagra personuppgifter om dig. Livanda lagrar inga kortuppgifter.

Syften och grunder med vår hantering av personuppgifter

Ändamål Rättslig grund Personuppgift Lagringstid
För att hantera beställningar. Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor). Namn
adress
telefonnummer
e-post.
Under programtiden och ytterligare 12 månader.
För att efterleva lagar och regler, t ex bokföringslagen. Rättslig förpliktelse. Namn
adress
telefonnummer
e-post.
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt lag.
För att marknadsföra Livandas varor och tjänster genom tips- och nyhetsutskick via e-post. Samtycke
Intresseavvägning
Namn
adress
telefonnummer
e-post.
Tills du avanmäler utskick.
För att administrera ditt konto och erbjuda personlig feedback. Fullföljande av avtal om programinnehåll. Namn
adress
telefonnummer
e-post
Användarnamn och lösenord (krypterat)
Personnummer (krypterat)
Under programtiden och ytterligare 12 månader.

Samtycke

All vår användning av dina uppgifter grundar sig på samtycke. Vi skickar enbart ut tips eller nyhetsbrev om du har samtyckt till detta, och du kan avanmäla dig från detta på flera sätt: Inne i något av våra program som du deltar i, genom att avanmäla dig via en länk i utskicket eller genom ett mail till oss.

Skydd av dina uppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst. Alla uppgifter om dig sparas i databaser som är placerade i Sverige, ägs av Livanda, och är skyddade genom behörighetsstyrningar och brandvägg. Webbsidor ligger skyddade bakom SSL-kryptering, inloggningar till personliga program eller behandlarplattform sker via dubbel autentisering (BankId eller annan säker inloggning).

Kontakt ang dataskydd

Livanda - Internetkliniken AB
Lilla Laggaruddsvägen 19
771 92 Ludvika
Tel: 0733-686888
E-post:

Ändringar

Den senaste versionen av vår Dataskyddspolicy finns alltid publicerad på www.livanda.se under menyfliken "Om Livanda" och länken "Dataskyddspolicy".

Tillbaka

Villkor