Stress

Det är ett par saker som kan vara bra att hålla i minnet när det gäller stress. Det ena är att stress i sig inte är en diagnos eller sjukdom - det är i grunden ett normaltillstånd, en funktion inom oss som hjälper oss att klara påfrestningar. Däremot är det så att en hög stressnivå under lång tid kan leda till hälsoproblem.

Känner du ofta att tiden inte räcker till? Känner du dig ofta spänd, uppjagad och otålig? Är du lättirriterad eller har nära till aggression? Ilsknar du lätt till i trafiken? Om svaret är ja har du troligen ett utpräglat stressbeteende, vilket i längden inte är hälsosamt för dig. I vårt stresstest kan du testa om du har ett stressbeteende som är skadligt för dig.

Testa dig!

Tillbaka

Stress