Generellt välmående

Psykiskt välmående kan beskrivas som såväl frånvaro av psykiska symtom som närvaro av subjektivt välbefinnande. I detta test får du svara på hur ditt allmänna mående varit den senaste tiden. Dina svar ger en sammanfattande bild av ditt mående i relation till en jämförelsegrupp.

Testa dig!

Tillbaka

Välmående