Ångest

Ångest är en vanlig och naturlig känsla, som hjälper att skydda oss, och som i princip alla känner av någon gång i livet. Men ångest kan ibland bli så stark och långvarig att den, i stället för att skydda, begränsar oss i vårt dagliga liv. Man kan då tala om sjuklig ångest eller ångestsyndrom. Var tredje kvinna och var femte man kommer någon gång i livet drabbas av ett ångestsyndrom. Det finns olika typer av ångestsyndrom, som panikångest, social ångest, specifik fobi och generellt ångestsyndrom. I våra test får du hjälp att undersöka din ångest på olika sätt.

Testa dig!

Tillbaka

Ångest