Om Psykologiska tester

Portalen "Psykologiska tester" drivs av företaget Livanda-Internetkliniken AB (länk öppnas i nytt fönster). Livanda är ett psykologiföretag som startades av en grupp psykologer som under en lång rad år har arbetat med att ta fram och utvärdera självhjälpsprogram, baserade på Kognitiv beteendeterapi (KBT), för bättre hälsa och livskvalitet.

Grundtanken var att göra den stora mängd kunskap som idag finns, om hur människan fungerar och kan öka sitt psykiska välmående, tillgänglig för alla de människor som behöver den. Man kan säga att tanken var att föra ut kunskapen om hur man uppnår psykisk hälsa från terapirummen till varje människas vardagsrum. Även om det kan låta gammalmodigt och 70-talsaktigt så är "psykologisk kunskap till folket" något vi tror på och verkar för!

Självhjälpsprogram på Internet

Livanda är vårt sätt att göra den kunskap vi fått och de program vi utvecklat tillgängliga för allmänheten. Just nu har vi bland annat program mot problem som stress, nedstämdhet, sömnproblem, smärta och ångestproblem (panikångest, generaliserad ångest och social fobi), bättre självkänsla och övervikt/viktminskning.

Ambition att föra ut kognitiv beteendeterapi (KBT)

Med "vardagspsykologi" och enkla tekniker som främsta redskap hjälper vi individer att utveckla och använda sina egna inre krafter.

Vi är jordnära människor som gillar jordnära metoder. Allt som vi gör ska vara bevisat i forskning. Det är inget livselixir eller någon mystisk substans som vi predikar. Vi predikar inte överhuvudtaget. Sakligt vill vi föra fram att Kognitiv beteendeterapi är det som vi idag vet fungerar bäst av alla metoder för många hälsoproblem, och därmed också för att öka livskvaliteten.

Tillbaka

Livanda-Internetkliniken AB