Alkoholvanor

Alkohol är vår vanligaste drog - 9 av 10 vuxna svenskar dricker alkohol regelbundet. De flesta av oss dricker måttligt men många ligger också på gränsen till vad som brukar kallas "riskbruk". Det är när konsumtionen nått en nivå där vi riskerar att ta skada. I detta test får du undersöka dina alkoholvanor och om du är i riskzonen för skadligt drickande.

Testa dig!

Tillbaka

Alkoholvanor