Användar- och köpvillkor

1. Allmänt
Tjänster och produkter distribuerade via portalen www.psykologiskatester.se förmedlas via företaget Livanda-Internetkliniken AB (Livanda).

2. Anslutning
För att få tillgång till tjänster på psykologiskatester.se krävs att kunden erhåller ett konto och en användaridentitet för inloggning till, och administration av, tjänsterna. Inloggningen sker med dubbel autentisering med BankID alternativt med användarnamn och lösenord i kombination med en unik säkerhetskod via SMS. Känsliga uppgifter som lösenord och personnummer sparas med stark kryptering i databas. Abonnenten är ansvarig för att lösenord förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det. Livanda har rätt att av tekniska eller driftmässiga skäl ändra kundens användaridentitet och lösenord. Livanda får inte lämna ut kunduppgifter eller användaridentitet.

3. Personuppgifter
Samtliga personuppgifter används enbart internt av Livanda. Vi lämnar ej ut eller säljer denna information till utomstående företag eller privatpersoner. Uppgifter kopplade till användarens konto, som e-postadress och eventuella adressuppgifter, används endast för att göra utskick av faktura och orderbekräftelse och för kontakt med kund. De personliga uppgifter som användaren skriver in i de olika internetbaserade tjänsterna och produkterna används endast för administration av tjänsterna och för att användaren skall ha tillgång till sina data. De enda personer på Livanda som har tillgång till dessa persondata är våra psykologer och dessa omfattas av sjukvårdslagens tystnadsplikt. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du som användare denna behandling av personuppgifter (enligt Personuppgiftslagen - PUL).

4. Avgifter och betalning
Kunden är skyldig att betala avgiften för tjänsten/produkten enligt vid var tid gällande prislista. Samtliga priser anges inklusive moms. Betalning sker med kredit-/betalkort. Livanda använder företaget PayEx som betallösning. PayEx är en av Nordens främsta experter på betalningar. PayEx betalningslösningar är PCI-certifierade av Visa och MasterCard. Hos Livanda lagras inga kortuppgifter. Alla transaktioner som rör kort sköts av PayEx och sker över krypterad anslutning.

5. Öppet köp och ångerrätt
Som kund har du enligt lag alltid rätt till 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot, fått tillgång till, varan eller tjänsten. För att utnyttja ångerrätten ska kunden meddela Livanda, via e-post (), inom tiden för ångerrätt. Återbetalning sker med samma betalsätt som kunden använt vid köpet.

6. Ansvar
Kunden är i förhållande till Livanda ensam ansvarig för den information som överförs. Livanda är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. Livanda är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Kunden skall hålla Livanda skadelös för krav riktade från tredje man mot Livanda på grund av användningen av tjänsten. Vid förbehåller oss rätten att vid misstanke om brott eller uppsåt till brott, utan att meddela kund, annullera kundens beställning och/eller konto. Brott som uppfattas skada Livanda kommer att polisanmälas.

7. Medicinskt ansvar
Innehållet i Livandas tjänster eller produkter varken kan eller ska användas som grund för att ställa diagnos. Livanda tar inte medicinskt ansvar för deltagares/kunders hälsa, utan uppmanar alla kunder med hälsoproblem att alltid uppsöka läkare för att få en bedömning av sin hälsosituation. Livanda tar inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som finns i eller hänvisas till i våra dokument.

8. Upphovsrätt
Allt material på dessa sidor tillhör, och är upphovsrättsligt skyddat av Livanda. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller på något annat sätt återges utan skriftlig tillåtelse från Livanda. Användare får dock fritt göra utskrifter av materialet för privat, icke-kommersiellt bruk.

9. Cookies
En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din dator av din webbläsare. Cookies kan ha olika funktioner och webbplatsen www.psykologiskatester.se använder cookies på två sätt: 1. Cookies för vår besöksstatistik: Dessa cookies används för att samla statistik över antal besökare på vår webbplats och vilka sidor som besöks.; 2.Session cookies: Detta är cookies som används under den tid användaren är aktiv på webbplatsen. Efter att användaren loggat ut, eller en tid efter att användaren stängt ned webbläsaren, så raderas dessa cockies från datorn. Din webbläsare måste vara konfigurerad för att acceptera cookies annars kommer funktionalitetet på webbplatsen ej att fungera.

10. Registrering och köp
Vid registrering av konto eller efter genomförd beställning av tjänst eller produkt, har kunden läst igenom och accepterat ovanstående villkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i dessa villkor. Kunden ansvarar själv för att uppdatera sig på gällande villkor.

Tillbaka

Villkor